Kérdése van? Hívjon minket! +3630 319 8182

Pécsi József Nádor Általános-,Középfokú Iskola és Szakképző Intézmény

Március 25-én az iskola abban a megtiszteltetésben részesült, hogy az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ - ECSGYK és Kormos Balázs iskolai szociális segítőnk jóvoltából tiszteletjegyeket kaptunk a Pécsi Óriáskerékre.

Tanulóink nagyon örültek a mini kirándulásnak, lelkesen és bátran vágtak neki a programnak, a kísérő kollégákat már nehezebb volt összeszedni a kiruccanásra ????

Az időjárással is szerencsénk volt, pazar kilátás nyílt csodás városunkra.

Köszönjük Balázs és ECSGYK! ❤
A fotókat köszönjük Alberto Finucci és Márta néni! ❤

Március 14-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékezve dekorálta ki az iskola faliújságjait az intézmény apraja-nagyja. Iskolánkban kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a diákok folytatva az évtizedes hagyományt, minden évben megemlékezzenek nemzetünk hős alakjairól.

A faliújság dekorálásán és a tantermi megemlékezésen túl egy kis flashmobbal próbálkoztunk.

Jövőre még jobb lesz!
Köszönjük a felvételeket Alberto Finucci!
Február 25-e a kommunista rendszer diktatúrájának áldozatainak emléknapja, melyről a diákok és az iskola tanárai egyaránt együttérzéssel emlékeztek meg és lerótták tiszteletüket az áldozatok előtt.

"A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja - február 25.
"De mikor a hóhér hozzáért,
Hangja kizúdult az utcáig,
Süvöltve tovább: a hazáért
És a népért mindhalálig!"
(Gérecz Attila: Ítélet)
Az Országgyűlés 2000. június 16-án hatályba lépett határozatával minden év február 25-ét a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjává nyilvánította. 1947-ben ezen a napon Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet hatóságok jogellenesen letartóztatták, majd a Szovjetunióba hurcolták. A mentelmi jogától megfosztott képviselő hozzávetőleg kilenc évet töltött börtönökben és munkatáborokban. Szabadon engedése után pár évvel, 1959-ben, 51 évesen halt meg.

Intézményünk is megemlékezett 1956 eseményeiről.

Október 23. az 1956. évi forradalom és szabadságharc emléknapja
„…Ezerhétszázhárom,
nyolcszáznegyvennyolc és ötvenhat:
egyszer minden száz évben talpra állunk
kínzóink ellen…”
(Faludy György)
Október 6. Az Aradi Vértanúk Emléknapja

Az aradi vértanúkat a szabadságharc bukása után, 1849. október 6-án végezték ki, a bécsi forradalom és Theodor Baillet von Latour császári hadügyminiszter meggyilkolásának első évfordulóján. Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az ezen a napon kivégzett tizenhárom tisztet tartja számon: Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Schweidel József, Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láhner György, Knézićh Károly, Nagysándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, Vécsey Károly tábornokok és Lázár Vilmos ezredes, valamint Batthyány Lajos miniszterelnök halálának napja a forradalom és szabadságharc leverésének szimbóluma lett.

"A világ birája, a történelem fog e kérdésre felelhetni. Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben a' hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon keresztűl; engem, ki nem borúlhatok le a magyar Golgotha porába, engem October 6ka térdeimre borúlva fog hontalanságom remete lakában látni a mint az engem kitagadott Haza felé nyujtva agg karjaimat a hála hő érzelmével áldom a vértanuk szent emlékét hűségükért a Haza iránt, 's a' magasztos példáért, melyet az utódoknak adtanak; 's buzgó imával kérem a magyarok Istenét hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, mely Hungária ajkairol a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen. Amen!

Kossuth Lajos, Turin September 20 1890."
Az idei tanévtől intézményünk is csatlakozik az ÁLLATVÉDELMI TÉMAHÉT-hez. Október 2-15. között igyekszünk számos állati programot szervezni, mely aztán majd eltart egészen áprilisig, ha szeretnénk megpályázni és megnyerni az Állatbarát középiskola címet is.

A József Nádor Napok alkalmával kirándulásokat szerveztünk 2023. szeptember 04-08. között.

Bemutatkozás

Hiszünk abban, hogy a tudás mindenkié!
Az OKISZ kizárólagos jogutódjaként létrejön a Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Kft. (MIOK), amely 1992-ig csak felnőttképzést folytatott és a mai napig töretlenül helytáll a köznevelésben, sokszínű és személyre szabott oktatást nyújtva minden tanuló számára.

A MIOK Iskolák küldetése, hogy:
- elkötelezett tanári karral valósítsa meg nevelési-oktatási céljait,
- piacképes szakmákat kínáljon a fiataloknak,
- elősegítse a hátrányos helyzetű tanulók társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedését,
- valamint népszerűsítse az életen át tartó tanulás eszméjét.


Képzések, képzési területek

Nappali- és esti gimnáziumi képzés

Szakiskola:

2 éves SNI diákoknak

Egyéb képzések:

Élelmiszereladó, cukrászsegéd, szakácssegéd, számítógépes adatrögzítő.


Hírek iskolánk életéből

Tisztelt Szülők, Tanulók! A Pécsi József Nádor Általános-, Középfokú Iskola és Szakképző Intézmény 2022. november 30-án (szerdán) pályaválasztási nyílt napot tart, melyre szeretettel várjuk az általunk oktatott képzések, szakmák iránt érdeklődőket.

Helyszín: iskolánk Apáczai Cs. J. krt. 1. sz. alatt lévő telephelyén (Nevelési Központ alatt).
Időpont: 10:00 – 12:00 óra között.

A fenti időponttól eltérően, előzetes egyeztetés után más időpontban is szívesen fogadjuk az érdeklődőket.


Az iskola elérhetőség, telephelyei

Pécsi József Nádor Általános-,Középfokú Iskola és Szakképző Intézmény
Az intézmény rövid neve: József Nádor Középiskola
Székhely: 7632 Pécs, Melinda utca 23.
Képviselője, titulusa: NÉMETH KATALIN, igazgató

Kapcsolat:
E-mail cím: Geszti Imre: miok.iskolak@gmail.com
Telefon: +3670 204 5627
Egységes működési engedély 2022.: BA/72/00648-12/2022
OM: 201190
Az intézmény weboldala: https://www.jngszi-pecs.hu/

Székhelyintézmény Pécsi József Nádor Általános-, Középfokú Iskola és Szakképző Intézmény Pécs Melinda utca 23.
Telephely Pécsi József Nádor Általános-, Középfokú Iskola és Szakképző Intézmény Pécs, Papnövelde utca 9-11.
Telephely Pécsi József Nádor Általános-, Középfokú Iskola és Szakképző Intézmény Pécs, Apácai Csere János körtér 1.