Kérdése van? Hívjon minket! +3630 319 8182

Beregi Általános Iskola, Gimnázium és Technikum

Bemutatkozás - Beregi Általános Iskola, Gimnázium és Technikum

Az intézmény nevelési-oktatási feladatainak mindegyikét a „felnőtt” korosztály nevelése, oktatása, képzése céljából végzi.

Az utóbbi évtizedekben egyre inkább felértékelődik a felnőttek körében a tanulás iránti érdeklődés, egyre több felnőtt tanul, a munkáltatók érdekeltsége, iskolába járó dolgozóikat támogató figyelme is kezd megnőni. Intézményünk nem csak a munka mellett, munkáltatói ösztönzésre tovább tanuló felnőttek iskolája, hanem inkább a fiatal, későn érő, pályatévesztett vagy munkanélküli, a nappali iskolákból kisodródott, veszélyeztetett helyzetű, beilleszkedési zavarokkal küszködő fiatalok, a köznevelési rendszerünk hiányosságai (vagy családi, anyagi gondok) miatt kimaradt, kudarcok sorozatát elszenvedett tanulók utolsó lehetősége a felzárkózásra.

Súlyos társadalmi gond a munkanélküli fiatalok, a pályájukat el sem kezdő szakmunkások képzése, tovább léptetése.
Mára már az oktatásirányítás előtt is világossá vált, hogy a legfejlettebb demokráciákban Európa-szerte működnek a felnőttoktatás legváltozatosabb formái, az állampolgárok minden korosztálya és rétege előtt nyitva áll a tanulási lehetőségek teljes választéka. Másrészt az is nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar társadalom széles rétegének munkaerő-piaci helyzetét, jövőjét kilátástalanná teszi iskolázottságának hiányos volta.

Szükség van felnőttoktatásra, hogy a felnőttek is haladjanak, megértsék a fejlett technológiákat, a gazdasági összefüggéseket, a folyamatosan fejlődő műszaki, tudományos ismereteket, de a felnőttoktatás az emberi kapcsolatokat és a szocializációt is elősegíti. Általánosságban tehát megállapítható, hogy szükség van a tanulásra, fejlesztésre, amire felnőttkorban a felnőttoktatás keretein belül van mód. Ezen felül a felnőttoktatásnak, a folyamatos önfejlesztésnek kimagasló szerepe van abban, hogy a munkavállalók a munkaerőpiacon naprakész, piacképes tudással rendelkezzenek. Ez az alábbi okok miatt lényeges:

  • meg tudjanak felelni a folyamatosan változó környezetnek, új ismeretet, tudást szerezzenek meg, általánosan, vagy saját szakmájukban;
  • új szakismeretek, új területek elsajátítása, a munkanélkülivé válás megelőzése vagy megszüntetése érdekében;
  • elavult ismeretek helyett új piacképes szakmák megszerzése fiatal felnőttkorban, amikor a pályakezdő fiatal nem tud elhelyezkedni.

Nagyon fontos szerepe van a felnőttoktatáson belül a gyakorlati oktatásnak. Mint minden képzésnél, kevés csupán az elmélet elsajátítása, képessé kell válniuk arra, hogy a gyakorlati életben is alkalmazni tudják azt, amit tanultak. Számtalan esetben találkozunk nagyon jó elméleti háttérrel rendelkező emberekkel, akik mégsem tudnak érvényesülni a gyakorlati életben, mert nem tudják a tudásukat átvinni vagy egyszerűen nem látják át a gyakorlatot. Fontos, hogy rugalmasan, inkább az igények elé menve, és nem lemaradással követve képezzen intézményünk.

Iskolánk az alapfokú vagy középiskolát tanköteles korban, nappali tagozaton el nem végzett bármely tanuló számára biztosítja a második esélyt azzal a céllal, hogy sikeres munkaerő- piaci helyzetüket vagy felsőfokú továbbtanulásukat megalapozzuk.

Képzések, képzési területek

Esti gimnázium

Az 1-4 évfolyamos gimnáziumi osztály az általános iskolát befejező, a szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkező érdeklődők valamint a gimnáziumi tanulmányait be nem fejező tanulók számára kínál lehetőséget az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez.

Iskolarendszerű szakmai képzések

Felnőttképzés (Engedélyszám: E/2021/000183)


Hírek iskolánk életéből

Mindazoknak, akik érdeklődnek a pedagógiai területek iránt, akik szeretnének integrált bölcsödei, óvodai, vagy iskolai környezetben dolgozni. Azoknak, akik empatikusan és türelmesen tudnak fordulni a gyerekek, különös tekintettel a sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek és családjuk irányában. Azoknak, akik jó konfliktusmegoldók, szeretnek és tudnak csapatban dolgozni. 

A képzés további részleteiért kattints ide: https://bereg-szakkepzes.hu/pedagogiai-munkatars-pedagogiai-asszisztens/

A vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkező szakember önállóan és teljeskörűen végzi egy vállalkozás számvitellel összefüggő feladatait. A gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítja egy vállalkozás számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat. Kialakítja az analitikus nyilvántartásokat és folyamatosan vezeti azokat, továbbá rendszeresen egyezteti és ellenőrzi egyezőségüket a főkönyvi könyveléshez.

A képzés további részleteiért kattints ide: https://bereg-szakkepzes.hu/uj-vallalkozas-merlegkepes-konyvelo-kepzes/

Minden szülőnek az a legfontosabb, hogy a gyermeke jól érezze magát a bölcsődében és az óvodában. Az új típusú dajka szakmai képzéssel bölcsődében és óvodában is el tudsz helyezkedni.

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő elsajátítsa a Dajka szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

A képzés további részleteiért kattints ide: https://bereg-szakkepzes.hu/ovodai-dajka-tanfolyam/

Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismeretekkel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez elengedhetetlen elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, a vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel rendelkező szakember. A mezőgazdasági termelési feladatokat gazdaságosan, szakszerűen, környezetkímélő módon végzi, ismeri az állattartás, a szántóföldi növénytermesztés és a kertgazdálkodás alapjait. A képzés részleteiért kattints ide: https://bereg-szakkepzes.hu/aranykalaszos-gazda-tanfolyam/


Az iskola elérhetőség, telephelyei

Beregi Általános Iskola, Gimnázium és Technikum
Az intézmény rövid neve: Beregi Gimnázium és Technikum
Székhely: 4800 Vásárosnamény, Kossuth u. 13.
Képviselője, titulusa: VERESS LÍVIA, igazgató

Kapcsolat:
E-mail cím: eselyter.oktatasszervezo@gmail.com
Telefon: +3630 670 6577
Egységes működési engedély 2023.: SZ/152/01400-26/2023
OM: 200489
Az intézmény weboldala: https://bereg-szakkepzes.hu/

Székhelyintézmény Beregi Általános Iskola, Gimnázium és Technikum
Vásárosnamény, Kossuth út 13.
Telephely Beregi Általános Iskola, Gimnázium és Technikum
Döge, Osváth tér 6.
Telephely Beregi Általános Iskola, Gimnázium és Technikum
Pap, Kossuth út 91/A.
Telephely Beregi Általános Iskola, Gimnázium és Technikum
Pátroha, Szabadság út 7.