Segíti a tehetséges tanulókat

Elismerést vehetett át a Magiszter Általános Iskola pedagógusa is a hátrányos helyzetű diákok fejlesztéséért.

Minden gyermek tehetséges valamiben, ám azt a tulajdonságát fel kell fedezni, aztán pedig segíteni kell a kibontakoztatását. Nem könnyű munkát vállalnak magukra a pedagógusok, hiszen a jó szem mellett sok türelem is kell a tehetségek felismeréséhez, illetve kiteljesedéséhez.

A tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző szakemberek teljesítményét a Nemzeti Tehetség Program keretében alapított „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjjal ismerik el 2013 óta.

Táborok, versenyek szervezése

Kiváló tehetségfejlesztőként a Bonis Bona díjat vehette át a közelmúltban több pedagógustársával együtt Bodai Antalné, a tiszavasvári Magiszter Általános Iskola munkatársa is, aki az oktatási intézmény megalakulása óta meghatározó egyénisége az intézménynek. A gyermekek szeretett Erika nénije több diplomával rendelkezik: óvodapedagógus, rajz–vizuális kultúra tanár, szociálpedagógus, az inkluzív nevelés mestertanára.

Korábban a Vasvári Pál Általános Iskolában napközis nevelőként és rajztanárként dolgozott. Már ott is rajongásig szerették tanítványai, s a diákok elhalmozzák szeretetükkel a Magiszter Általános Iskolában is.

Táborok, versenyek sokasága szervezése fűződik a nevéhez. A mai napig emlegetik a gyerekek azokat a programokat, kirándulásokat, strandolásokat és szakköri foglalkozásokat, amiket ő tartott nekik. A különböző rajzversenyeken szinte mindig díjazottak voltak tanítványai. Pályázatokat írt, majd azokat meg is valósította, hogy minél szélesebb körben és minél több tehetséges gyermeket fejleszthessen.

A Magiszter Általános Iskola megalakulásakor nem volt számára kérdéses, hogy vállalja és segíti a hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyermekek tanítását, ezen belül is a tehetségek fejlődését.

Tanulás egy életen át

Nemcsak a saját szakján belül, hanem sokkal szélesebb területen fejlesztette a tanulóit. Elismeri és tiszteli diákjai egyéniségét, kultúráját, s mindezek mellett igyekszik a bennük rejlő lehetőségeket kibontakoztatni, valóra váltani.

Szakmai érdeklődésének és tevékenységének középpontjában mindig is a korszerű tanulásszervezési eljárások, innovatív módszerek álltak. A fejlődés kulcsát abban látja, hogy a pedagógus maradjon nyitott, folyamatosan fejlessze a saját személyiségét is. Az egész életen át tartó tanulás eszméjét nemcsak a tanulóinak hirdeti, hanem ő maga is alkalmazza. Sikerének egyik fő alapja, hogy nagyon jó kapcsolatot ápol a családokkal, a szülőkkel. A felnőttek számára nemcsak klubot vezet, de gyakran szervez érdekes programokat, kirándulásokat is.

Tartott tréningeket is nevelőtestületeknek, hogy átadja azt a hitvallást, elkötelezettséget és gyermekszeretetet, ami az ő életpályájának az alapja.