Pályázat rajz-bármely szakos tanár munkakör betöltésére

Állás leírása
A Leonardo Média Akadémia Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
rajz-bármely szakos tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár Bereg Megye, 4400 Nyíregyháza, Báthory utca 5. sz.
A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok:
Adott tantárgy oktatása, pedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás szerint. Valamint versenyeztetés, szakkör indítása és szükség szerint osztályfőnöki megbízás vállalása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-vény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• egyetemi végzettség, rajz – bármely szak,
• büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, magyar állampolgárság, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak iga-zolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, motivációs levél

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Tibor intézményvezető nyújt, a 06/30/239-0785 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Nagy Tibor intézményvezető részére a [E-mail-cím elrejtve. Kattints a „Jelentkezés” gombra, hogy elindítsd a jelentkezési folyamatot.] e-mail címen keresztül

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 3 hónap próbaidő

Pályázat rajz-bármely szakos tanár munkakör betöltésére 2021.02.20

A Leonardo Média Akadémia Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet rajz-bármely szakos tanár munkakör betöltésére.

Bolyai üzenet 2021. február 10/4

Kedves Tanulóink! A mára-holnapra meghirdetett konzultációs alkalmak az időjárási viszonyok miatt a következő héten kerülnek megtartásra.

Bolyai üzenet 2021. február 10/3

Kedves Nyírbéltek környéki általános iskolás és 9. osztályos tanulóink! Csütörtökön 17 órától a nyírbélteki piaccsarnok épületében magyar konzultációra kerül sor Fóris Judit tanárnővel.

Bolyai üzenet 2021. február 10/2

Kedves Milota környéki tanulóink! Csütörtökön 17 órától FIZIKA konzultáció lesz megtartva.

Bolyai üzenet 2021. február 10/1

Kedves Nyírkáta környéki tanulóink! Tanulói kérésre elérhetőbb helyszínre tettük át Nyírkátán a konzultációs helyszínt. Újra a Könyvtár épületében kerülnek megtartásra az alkalmak. CSÜTÖRTÖKÖN 17 ÓRÁTÓL BIOLÓGIA konzultációra kerül sor.

Bolyai üzenet 2021. február 3/4

Kedves Nyírkáta környéki tanulóink! A Máltai Szeretszolgálat Jelenlét Pont épületében Nyírkátán MA (SZERDA) ANGOL, HOLNAP (CSÜTÖRTÖK) MATEMATIKA konzultációra kerül sor 17 órától. Megjelenésetekre feltétlenül számítunk. A félévi első beadandó dolgozat-csomagok Rózsavölgyi Zsolt kapcsolattartónál vannak.

Bolyai üzenet 2021. február 3/3

Kedves Botpalád környéki általános iskolás és 9. osztályos tanulóink! Pénteken 17 órától Kispaládon fizika konzultációra kerül sor Molnár Istvánnal.

Bolyai üzenet 2021. február 3/2

Kedves Milota környéki általános iskolás és 9. osztályos tanulóink! Pénteken 17 órától Milotán történelem konzultációra kerül sor Doma Istvánnal.

Bolyai üzenet 2021. február 3/1

Kedves Milota környéki 12. osztályos tanulók! Csütörtökön 16 órától Milotán matematika érettségi konzultációra kerül sor Tóthné Ádám Anikóval.

2021-2022-es tanévi felvételi alkalmassági vizsga követelményei!

Kedves Látogatók! A 2021-2022-es tanévi felvételi alkalmassági vizsga követelményeit a képzőművészeti és táncos tagozaton
Teramed Comp © Copyright - Esélytér