A koronavírus járvány terjedésének visszaszorítása érdekében a Kormány határozatban döntött a köznevelési intézményekben, illetve a szakképzési intézményekben folyó oktatási rend változásáról. 2020. november 11 – tól a középfokú iskolákban a 9., a 9. nyelvi előkészítő és az ezek feletti évfolyamokon, továbbá a fejlesztő nevelést végző iskolákban, valamint az általános iskolai felnőttoktatásban tantermen kívüli digitális munkarend lép életbe.

Olyan tanítási módok alkalmazása válik szükségessé, amelyek nem igényelnek személyes találkozást a tanulók és a pedagógusok között.

A tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadásával biztosítjuk, hogy a tanulók a tanulmányi követelményeiket teljesíthessék. Ehhez valamennyi intézményünkben rendelkezésre bocsátjuk a szükséges tárgyi feltételeket, a távoktatáshoz kialakítjuk a megfelelő informatikai rendszereket. Pedagógusainkat felkészítjük az új módszerekkel történő munkavégzésre. Az intézményeink honlapjain, közösségi oldalain folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket és tanulóinkat a tantárgyi előrehaladásról, a digitális naplóban pedig továbbra is nyomon követhetik az eredményeket.

Igény szerint kiscsoportos felügyeletet biztosítunk azon tanulóinknak, akiknek felügyelete másképp nem megoldható, de hangsúlyozzuk, hogy mind a diák, mind pedig környezete számára szerencsésebb, ha otthon tartózkodik. Kérjük, hogy mindezt vegyék figyelembe, és legyenek együttműködő partnereink a rendkívüli helyzetben. A jelenleg ismert jogszabályok betartásával közösen tehetünk mindenki biztonságáért, egészségéért!

Esélytér Intézményfenntartó