Közlemény

A koronavírus járvány terjedésének visszaszorítása érdekében a Kormány határozatban döntött a köznevelési intézményekben, illetve a szakképzési intézményekben folyó oktatási rend változásáról. 2020. március 16 – tól tantermen kívüli, digitális munkarend lép életbe. Olyan tanítási módok alkalmazása válik szükségessé, amelyek nem igényelnek személyes találkozást a tanulók és a pedagógusok között.

A tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadásával biztosítjuk, hogy a tanulók a tanulmányi követelményeiket teljesíthessék. Ehhez valamennyi intézményünkben rendelkezésre bocsátjuk a szükséges tárgyi feltételeket, a távoktatáshoz kialakítjuk a megfelelő informatikai rendszereket. Pedagógusainkat felkészítjük az új módszerekkel történő munkavégzésre. Az intézményeink honlapjain, közösségi oldalain folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket és tanulóinkat a tantárgyi előrehaladásról, a digitális naplóban pedig továbbra is nyomon követhetik az eredményeket.

Igény szerint kiscsoportos felügyeletet biztosítunk azon tanulóinknak, akiknek felügyelete másképp nem megoldható, de hangsúlyozzuk, hogy mind a diák, mind pedig környezete számára szerencsésebb, ha otthon tartózkodik. Kérjük, hogy mindezt vegyék figyelembe, és legyenek együttműködő partnereink a rendkívüli helyzetben. A jelenleg ismert jogszabályok betartásával közösen tehetünk mindenki biztonságáért, egészségéért!

Esélytér Intézményfenntartó

Teramed Comp © Copyright - Esélytér