Tájékoztató a szülőknek a Magiszter Általános Iskolába való beiratkozás 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó rendjéről

Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Szakképző Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári
4440 Tiszavasvári, Kossuth út 76.
OM azonosító:200 509
Email: magiszteriskola@gmail.com
Tisztelt Szülők! Törvényes képviselők!
Tájékoztató a szülőknek a Magiszter Általános Iskolába való beiratkozás 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó rendjéről
A beiratkozás ideje:
2021. április 15 – 16. (csütörtök és péntek) 8-17 óra között az iskola titkárságán.
A járványügyi előírásokra figyelemmel időpont egyeztetés szükséges a következő telefon- számon: 06 30 626 5183
Az iskola épületében egyszerre csak egy szülő tartózkodhat, az ügyintézésre való várakozásra kizárólag az épületen kívül van lehetőség.
A 19/2021.(III.10) EMMI Határozat értelmében NEM SZÜKSÉGES SZEMÉLYESEN BEJÖNNI AZ ISKOLÁBA beíratni a gyermeket.
A szülő elektronikusan is jelezheti beiratkozási szándékát a magiszteriskola@gmail.com e-mail címen.
Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első iskolai nevelésének napján kerül majd sor.
( 19/2021. (III.10.) EMMI HATÁROZAIA a 202l/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról: https://www.oktatas.hu/…/covid19/EMMI_tanugyi_dontesek)
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
– A gyermek nevére kiállított személyi azonosító
– A gyermek lakcímkártyája
– A szülő személyi igazolványa
– A szülő lakcímkártyája
– A gyermek TAJ kártyája
– A gyermek születési anyakönyvi kivonata
– Határozat gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról
– Határozat hátrányos helyzet megállapításáról
– Igazolás esetlegesen fennálló tartós betegségről
A beiratkozásról szóló tájékoztatót a szülők megtekinthetik az iskola bejáratáraira való kifüggesztett hirdetményen. Ezen kívül az ebédosztás alkalmából az érintett szülőknek a járványügyi szabályok betartásával átadjuk. A hirdetményeket kirakjuk a Közösségi Ház ablakába. Minden osztály saját Facebook, valamint az iskola Facebook oldalán is megjelentetjük.
Intézményi kapcsolattartó:
Nagyné Czikó Julianna – 06 30 3810309
A gyermeke felvételéről határozatban döntünk, és erről írásban tájékoztatjuk Önöket.
A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára.
Amennyiben a beiratkozás rendjét érintően a járványhelyzetre való tekintettel bármilyen változás történik, arról külön tájékoztatatjuk Önöket!
Köszönöm együttműködésüket!
Tiszavasvári, 2021. 04. 07.
Kerekesné Lévai Erika
tagintézmény vezető