A védelmi intézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról

V-1/2021. (I.11.) számú határozat

a védelmi intézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról

Az Esélytér Intézményfenntartó (4400 Nyíregyháza, Csillag u. 3. adószáma:18742428-1-15 képviseli: Nemes Ágnes) a védelmi intézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról szóló 3/2021. (I.8.) Kormányrendelet alapján a következő határozatot hozza: 

  1. A Kormány 3/2021. (I.8.) Kormányrendelete alapján, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 28. §-a módosult, amely a fenti rendelet alkalmazhatóságát 2021. február 1. napjáig meghosszabbította.
  1. A Fenntartó felkéri az intézmények vezetőit – vagy az SZMSZ-ben meghatározott helyettesét, vagy az általa megbízott személyt – hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti nevelés-oktatás feladatellátásának megszervezése, ellenőrzése kapcsán a korábbiakban meghatározottak szerint továbbra is tegyenek eleget kötelezettségüknek.
  1. A fenntartó jogosult ellenőrizni a tantermen kívüli digitális munkarend szabályainak betartását, az intézkedési tervekben foglaltak megvalósulását.

Felelős:           az intézmények vezetői

Ezen határozat 2021. február 1. napjáig érvényes.

Nyíregyháza, 2021. január 11.

Nemes Ágnes
Esélytér Intézményfenntartó